Zakendoen in ontwikkelingslanden

Vandaag is tijdens de Week van de Ondernemer in Rotterdam het vernieuwde platform Ondernemen in ontwikkelingslanden gepresenteerd. De website www.ondernemeninontwikkelingslanden.nl biedt Nederlandse ondernemers praktische informatie over zakendoen in ontwikkelingslanden. De voorzitter van MKB-Nederland, Michaël van Straalen ging in gesprek met Aart van den Bos, een ondernemer die deze kansen al benutte met zijn bedrijf Soil & More.

Experts uit het bedrijfsleven, de overheid en ontwikkelingsorganisaties met specifieke kennis over verschillende ontwikkelingslanden en sectoren geven tips, tricks en persoonlijk antwoord op vragen van ondernemers. Het platform OiO heeft als doel om Nederlandse ondernemers te informeren en inspireren over de mogelijkheden om te ondernemen in nieuwe markten. Ook wil het de verbinding leggen tussen ondernemers en de 27 al aangesloten organisaties.

Bundeling van kennis en ervaring
De website is de drijvende kracht achter matchmaking en samenwerking tussen het MKB, de overheid en ontwikkelingsorganisaties om duurzaam ondernemen in ontwikkelingslanden te bevorderen, zo stelt ook plaatsvervangend directeur-generaal Internationale Samenwerking Christiaan Rebergen: ‘Het is erg mooi om te zien dat we met dit platform de kennis en ervaring uit alle sectoren bundelen. Het helpt Nederlandse ondernemers beter voorbereid ontwikkelingsmarkten te betreden en de vele kansen die er liggen in ontwikkelingslanden te grijpen. Ondernemers worden op het platform direct geholpen door de verschillende partners om invulling te geven aan hun concrete ambities.’

Voorzitter van MKB-Nederland Michaël van Straalen is het met hem eens: ‘De vernieuwde website biedt meer mogelijkheden om elkaars kennis, ervaring en contacten met betrekking tot de lokale markten te gebruiken. Voor ondernemers een handig virtueel contactpunt bij het zaken doen in nieuwe markten.’ Directeur van Partos, Bart Romijn benadrukt het de rol van ontwikkelingsorganisaties in duurzame economische ontwikkeling: ‘Deze organisaties zijn goed ingebed en hebben veel kennis van de lokale context. Zij zijn cruciaal in het bevorderen van goed en betrouwbaar bestuur, het betrekken van lokale groepen bij de markt en verduurzaming van handelsketens en andere voorwaarden die duurzaam ondernemen bevorderen.’

Partners
Het platform Ondernemen in ontwikkelingslanden is een initiatief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Partos, VNO-NCW, MKB-Nederland, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, en NCDO. Op dit moment delen 27 ontwikkelingsorganisaties, overheids- en kennisinstellingen kennis op het platform.