Twaalf ambitieuze doelen

Hoe gaan we na 2015 de wereld verbeteren? Na consultaties over de hele wereld en verschillende vergadersessies, is de adviesclub van de Secretaris-Generaal van de VN - het High Level Panel - eruit. Als het aan de werkgroep ligt, komen er twaalf nieuwe doelen.

In 2015 lopen de millenniumdoelen af. Helaas is armoede nog niet de wereld uit en staan we voor nieuwe uitdagingen: klimaatverandering, economische crises, toenemende bevolkingsgroei en nieuwe machtsverhoudingen. Tijd dus om vooruit te kijken en nieuwe doelen te stellen. Onder leiding van onder meer Britse premier David Cameron, heeft het High Level Panel negen maanden lang wereldburgers, experts en politici gevraagd om hun visie op het verbeteren van de wereld. In totaal hebben meer dan 500,000 mensen wereldwijd input geleverd.

Het advies van het panel aan de Verenigde Naties staat in een tachtig bladzijdes tellend rapport. Met op pagina 30 en 31 een voorstel voor twaalf nieuwe doelen:

 1. Beëindiging van extreme armoede
 2. Bevorder de positie van meisjes en vrouwen en behaal gendergelijkheid
 3. Faciliteer kwalitatieve educatie en leven lang leren.
 4. Verzeker gezond leven
 5. Verzeker voedselveiligheid en goede voedselvoorziening
 6. Universele toegang tot water en sanitatie
 7. Verzeker duurzame energie
 8. Creëer banen, duurzaam levensonderhoud, en eerlijke groei
 9. Beheren van natuurlijke hulpbronnen
 10. Verzeker goed bestuur en effectieve instituties
 11. Verzeker stabiele en vreedzame samenlevingen
 12. Creëer een wereldwijde mogelijkhedenscheppende omgeving en katalyseer lange termijn financiering

Het rapport oogt een stuk ambitieuzer dan de huidige millenniumdoelen. Hoewel millenniumdoel 1 ging over het halveren van extreme armoede in de wereld, gaat het advies van het High Level Panel een stuk verder. Zij stellen voor om te streven naar het uitbannen van extreme armoede in het jaar 2030. Opvallend is de aandacht voor duurzaamheid, goed bestuur, eerlijke handelsverdragen, de hervorming van de economie en financiële architectuur.

Op de website van the Guardian druppelen de eerste internationale reacties binnen. Claire Melamed van het Overseas Development institute uit vooral kritiek op het gebrek aan concrete targets en het ontbreken van een apart doel dat betrekking heeft op ongelijkheid. Ook zijn er al reacties van Charles Kenny (Center for Global Development) en Andy Sumner (Institute of Development Studies, King's College).

In september wordt het adviesrapport van het High Level Panel besproken tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

(Bron: OneWorld)

Bijlagen: