Open over OS

Om het Nederlandse publiek te informeren over de rol en het werk van ontwikkelingsorganisaties is de website ‘Open over Ontwikkelingssamenwerking’ in het leven geroepen.

In het publieke debat doen veel verschillende aannames de ronde, sommigen berusten op waarheid andere niet. Op deze website vind je feiten en fabels over ontwikkelingssamenwerking, verhalen van en uitdagingen voor ontwikkelingsorganisaties. Hiermee wil de website een bijdrage leveren aan het publieke debat met feiten en informatie over het werk van ontwikkelingsorganisaties, zodat er een goede basis ontstaat voor meningsvorming.

 

‘Open over Ontwikkelingssamenwerking’ is een initiatief van Partos, de branchevereniging voor Internationale Samenwerking. De website is opgezet vanuit het idee dat ontwikkelingssamenwerking een belangrijke bijdrage heeft geleverd en levert aan het verbeteren van de positie van mensen die leven in armoede en onrecht.