Nieuwe afspraken over armoede

Een meerderheid van de Nederlanders vindt het een goed idee dat er na het aflopen van de Millenniumdoelen in 2015, nieuwe internationale afspraken worden gemaakt om armoede in de wereld tegen te gaan. Dit blijkt uit onderzoek onder meer dan 1.000 Nederlanders in de leeftijd van 18 jaar en ouder, dat NCDO publiceert. Op woensdag 25 september 2013 vindt een speciale VN-bijeenkomst plaats over de voortgang van de huidige Millenniumdoelen en het formuleren van een nieuwe ontwikkelingsagenda.
 
Link armoedebestrijding en duurzaamheid nog onduidelijk voor Nederlanders
Nederlanders vinden vooral goed bestuur, onderwijs en voedselzekerheid goede manieren om wereldwijde armoede te bestrijden. Meer aandacht besteden aan de rol van het milieu en duurzame energie bij armoedebestrijding scoort beduidend minder. Deze antwoorden suggereren dat veel Nederlanders nog niet de link leggen tussen duurzaamheidsvraagstukken en mondiale armoedebestrijding. Naar deze relatie is gevraagd omdat in de voorstellen voor een nieuwe internationale agenda voor mondiale armoedebestrijding van de Verenigde Naties duurzaamheid een centrale plaats heeft. 
 
Nederlanders bewust van noodzaak voor nieuwe internationale agenda
Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat het maken van internationale afspraken een goede manier is om armoede te bestrijden. Daarnaast vinden Nederlanders veelal dat om armoede aan te pakken er in de eerste plaats dingen moet veranderen in de arme landen. Veranderingen in rijke landen worden minder vaak genoemd. Bijna de helft van de Nederlanders (ruim 40 procent) vindt echter dat er zowel in arme als rijke landen iets moet veranderen om armoede te bestrijden. Bijna de helft van de Nederlanders is zich er dus van bewust dat om armoede te bestrijden veranderingen hier én daar noodzakelijk zijn. 
 
Nederlanders dragen zelf ook bij aan armoedebestrijding
Twee op de drie Nederlanders zegt persoonlijk bij te dragen aan het tegengaan van armoede in de wereld. Zij doen dit door te doneren aan goede doelen, het kopen van fair trade producten en het recyclen van kleding en spullen. Daarnaast noemen zij in mindere mate, ‘belasting betalen’, ‘bewust of zuinig leven’, ‘verspilling tegengaan’ en ‘geld uitgeven in een ontwikkelingsland’ als manier waarop zij zelf bijdragen.

Meer weten?
Lees hier het rapport 'Nederlanders over de nieuwe internationale agenda voor armoedebestrijding':