NCDO heeft toekomst

Reactie op artikel “Is er nog toekomst voor de NCDO?” door Marc Broere op ViceVersa
 

Het zijn spannende tijden voor NCDO. Het ministerie van Buitenlandse Zaken beraadt zich momenteel op de manier waarop Nederland haar burgers kan betrekken bij mondiale vraagstukken. Als kennis- en adviescentrum op dit gebied heeft NCDO juist nu een belangrijke rol te vervullen.

NCDO betreurt de opschorting van SBOS, de subsidie voor particuliere initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Maar gelukkig heeft dit Nederlandse burgers niet weerhouden van hun drive om zelf bij te dragen aan een betere wereld. Veel Nederlanders, of dat nu professionals, jongeren, particuliere initiatiefnemers of ondernemers zijn, zijn actief of willen actief worden rondom armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling en zijn daarbij op zoek naar bruikbare kennis en informatie. NCDO springt hierop in door complexe globaliseringsvraagstukken uit te leggen en mensen, organisaties en bedrijven te motiveren om in het dagelijks leven (werk en privé) keuzes te maken die noodzakelijk zijn voor een duurzame en rechtvaardige wereld. Wij geloven dat alle Nederlanders hieraan kunnen en moeten bijdragen. De tijd dringt om het wereldwijde voedselvraagstuk, de water- en grondstoffenschaarste en het klimaatprobleem op duurzame manieren op te lossen.

Dit betrekken van Nederlandse burgers bij mondiale vraagstukken is al jarenlang de kern van het werk van NCDO. Waar we dat voorheen deden door het creëren van draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking en het verstrekken van subsidies, heeft NCDO sinds 2011 haar focus verlegd. We gebruiken onze kennis en ervaring om inzichtelijk te maken hoe wij, met onze manier van leven, verweven zijn met de rest van de wereld. Met opinieonderzoek brengt NCDO in kaart hoe Nederlanders hier tegenaan kijken. Daarnaast verbinden we mensen, initiatieven en sectoren die een bijdrage willen leveren aan mondiale ontwikkeling, zoals in het platform voor particuliere initiatieven MyWorld, het platform voor innovatieve initiatieven voor voedselzekerheid FoodGuerrilla, de Damn Food Waste-campagne tegen voedselverspilling en de Partnership Brokers-training voor uiteenlopende professionals van ngo’s en bedrijven, om maar enkele voorbeelden te noemen.

Via OneWorld, Samsam en verschillende onderzoekspublicaties bereikt NCDO een zeer breed en divers publiek. Dat ook media deze kennis weten te waarderen, blijkt uit de stijgende aandacht in kranten, tijdschriften, op radio, televisie voor NCDO-onderzoek en activiteiten in de afgelopen jaren. Vandaag nog publiceerde de Volkskrant portretten van jonge ondernemers van het NCDO-initiatief Ondernemen Zonder Grenzen. Zij bouwen vol inspiratie en enthousiasme met hun eigen onderneming mee aan een duurzame wereld. NCDO doet dat ook.