Inspirerende opening IS Poort

Fotograaf: Rebke Klokke

Maandagmiddag 28 januari vond de eerste bijeenkomst plaats van IS Poort in Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. De speciale Poort voor Internationale Samenwerking heeft tot doel om dé ontmoetingsplek te worden over Internationale Samenwerking voor het bedrijfsleven, de politiek, kennisinstellingen, het maatschappelijk middenveld, de overheid en de media. IS Poort streeft naar een integrale blik van de terreinen ontwikkelingssamenwerking, economische samenwerking, defensie en diplomatie op de rol van Nederland in de wereld en de bijdrage aan duurzame mondiale ontwikkeling.

Minister Ploumen
De bijeenkomst werd officieel gelanceerd door Lilianne Ploumen, minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Tevens vond er onder leiding van Marcia Luyten discussie plaats met prominenten uit bedrijfsleven, middenveld, wetenschap en politiek. Ter sprake kwamen de rol en kansen die Nederland internationaal zou moeten grijpen. Ook het betrekken van het Nederlandse publiek kreeg hierbij volop aandacht.

De minister maakte duidelijk dat Nederland enerzijds zeer afhankelijk is van de wereld, en zich anderzijds momenteel tegelijk terugtrekt achter de dijken. Dit terugtrekken noemde ze een logisch gevolg van die toenemende internationale afhankelijkheden, bijvoorbeeld omdat die soms het verlies aan banen in Nederland tot gevolg hebben. Ze liet weten burgers hierin heel serieus te willen nemen. Burgers zijn niet gebaat bij geklaag over hun kritische houding, maar hebben het recht gehoord te worden, aldus de minister. Ze wil in haar beleid dan ook uitgaan van welbegrepen eigen belang waarbij ze rekening houdt met het eigene én het gemeenschappelijke tegelijkertijd. Het buitenlandbeleid kan alleen slagen als de Nederlandse bevolking het ook steunt, aldus Ploumen.

Verbindingen leggen
Mona Keijzer die als parlementariër namens het CDA deelnam in het panel beaamde dit volledig. Ze pleitte voor het leggen van verbinding tussen het micro niveau en het internationale opdat het draagvlak voor het beleid zou stijgen. We moeten daarbij “Als het in het buitenland goed gaat, gaat het goed met ons” blijven uitdragen, aldus Keijzer.

Een deelnemer uit de zaal zag in dat verband als opdracht voor de aanwezigen om Nederlanders zich weer thuis te laten voelen in de wereld door enerzijds vermaatschappelijking van ontwikkelingsvraagstukken en anderzijds duidelijke keuzes te maken voor de rol van Nederlandse actoren in de wereld.

Verankering in onderwijs en bedrijfsleven
Frans van den Boom, directeur/bestuurder van NCDO concretiseerde dit door te pleiten voor de verankering van wereldleren in het Nederlandse onderwijs en de introductie van medewerkersbetrokkenheidsprogramma’s in het Nederlandse bedrijfsleven.

Kortom, ook op het terrein van het bevorderen van wereldburgerschap kwamen uiteenlopende ideeën naar voren die de moeite lonen de komende tijd nader onder de loep te nemen.

De Internationale SamenwerkingsPoort vindt twee keer per jaar plaats in Nieuwspoort te Den Haag en is een initiatief van Partos, VNO-NCW, Clingendael en NCDO, met medewerking van Cordaid, Schinkelshoek & Verhoog, het Nederlandse Rode Kruis en ICCO.