Highlights NCDO eerste helft 2013

NCDO betrekt burgers bij internationale samenwerking. We zijn een laagdrempelig kennis- en adviescentrum dat weet wat er speelt in de Nederlandse samenleving op het gebied van mondiale duurzame ontwikkeling. Samen met partners informeren en ondersteunen we burgers, overheid en bedrijfsleven. We zien het als onze taak burgers te attenderen op mogelijkheden en te motiveren tot initiatief om in het dagelijks leven (werk en privé) bij te dragen aan grensoverschrijdende uitdagingen als duurzaamheid en armoede.
 
Hier lees je op hoofdlijnen resultaten uit de eerste helft van 2013.

Tags: