Draagvlak voor OS onverminderd

Ondanks crisis is draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in Nederland onverminderd
NCDO-onderzoek geeft inzicht in steun voor wereldwijde ontwikkeling en rol Nederlandse overheid

Net als de afgelopen jaren vindt ook in 2013 tweederde van de Nederlanders het belangrijk dat, ondanks de crisis, mensen in arme landen geholpen moeten worden zich te ontwikkelen. Daarnaast is het percentage Nederlanders dat vóór bezuinigen op het terrein van ontwikkelingssamenwerking is, dit jaar gedaald ten opzichte van 2012. Dat blijkt uit het rapport “Nederlanders en Draagvlak voor Ontwikkelingssamenwerking” dat NCDO vandaag - 18 september 2013 - publiceert. Het onderzoek werd onder ruim 2000 Nederlanders in de leeftijd vanaf 18 jaar gehouden.

Voorstanders van ontwikkelingssamenwerking willen soms toch bezuinigen
Sommige Nederlanders zijn voorstander van ontwikkelingssamenwerking, maar vinden toch dat de Nederlandse regering hierop moet bezuinigen. Wanneer hen gevraagd wordt naar de reden waarom ze toch willen bezuinigen, noemen zij het vaakst de crisis. De crisis maakt het volgens hen noodzakelijk voor de overheid om zich op problemen in Nederland te richten. Zij vinden wel vaker dan andere Nederlanders dat het budget voor ontwikkelingssamenwerking weer omhoog mag als Nederland uit de crisis is. Dit impliceert dat onder deze groep de steun voor overheidsuitgaven op dit terrein vanzelf weer stijgt wanneer de crisis voorbij is.

Ontwikkelingssamenwerking: wiens verantwoordelijkheid?
De meningen over in hoeverre het helpen van mensen in arme landen een taak is van de Nederlandse overheid of van de individuele Nederlandse burger, zijn verdeeld. Ruim een derde van de Nederlanders ziet het helpen van arme mensen zich te ontwikkelen hoofdzakelijk als een taak voor de overheid (39%), een iets kleiner deel als een taak alleen voor de burger (31%). Een even grote groep kiest de midden-categorie: deze Nederlanders zien wat betreft ontwikkelingssamenwerking zowel een taak voor de individuele burger als voor de overheid weggelegd.

Lees hier het hele rapport: