Disclaimer

Deze website is een uitgave van NCDO. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, berusten bij NCDO.

NCDO besteedt zorgvuldige aandacht bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele manier instaan voor de juistheid en volledigheid hiervan. NCDO aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Deze website bevat links naar andere sites. NCDO is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites.

Meer informatie over hoe u ons kunt bereiken vindt u op de contactpagina.

Creative Commons

Als bezoeker van deze site mag u onze content kopiëren, verspreiden en doorgeven. Wel dient u hierbij altijd onze naam te vermelden. Kijk voor alle voorwaarden op de site van Creative Commons.

Creative Commons-Licentie
 

Privacy-statement

NCDO kan persoonlijke gegevens, zoals naam en emailadres, opnemen in een gegevensbestand. Persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven. Daarnaast kan NCDO de gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen. Dit doen we alleen als u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Persoonlijke gegevens worden niet doorgestuurd naar andere organisaties of bedrijven.

Mocht u uw eigen gegevens, zoals die bij ons bekend zijn, willen inzien, laten corrigeren of verwijderen, stuur dan een mail naar postmaster@ncdo.nl.

 

Tags: