Bedrijven werken mee aan nieuwe doelen

Ruim 60 bedrijven en ngo’s tekenden verklaring gericht op nieuwe ontwikkelingssamenwerking
Minister Ploumen: "De nieuwe ontwikkelingsdoelen gaan niet over 'hen' maar over ons allemaal"

Meer dan 60 Nederlandse bedrijven en maatschappelijke organisaties - waaronder DSM, Philips, Unilever, AkzoNobel, Friesland Campina, ABN AMRO, ASN Bank, Interface, Tony's Chocolonely, Erasmus Universiteit Rotterdam, MVO Nederland, De Groene Zaak, Global Compact, CNV Internationaal, True Price, ICCO, Hivos en Oxfam Novib -tekenden gister samen met minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een Charter (verklaring) waarmee ze zich committeren aan meer samenwerking en inzet voor het behalen van de nieuwe ontwikkelingsdoelen. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst IN Den Haag die ging over de gezamenlijke bijdrage aan de Post-2015 ontwikkelingsagenda.

Waarom is samenwerking noodzakelijk?
Volgend jaar lopen de 8 VN-Millenniumdoelen, gericht op armoedebestrijding en ziektes af, die sinds 2000 de internationale ontwikkelingsagenda hebben bepaald. Intussen is de wereld veranderd met nieuwe opkomende economieën en sterkere samenwerking tussen overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Bij de VN wordt hierover druk onderhandeld bij de vaststelling van de post-2015 ontwikkelingsagenda. "Projecten en partnerships zijn goed, maar de echte verandering moet komen door herstructurering van de financiële sector" aldus Feike Sijbesma, CEO bij DSM.

Voortrekkersrol Nederland
De deelnemers die het ‘Charter on the role of business, civil society and cross-sector partnerships in the Post-2015 Development Agenda’ ondertekenden, vinden dat bedrijven en ngo's een belangrijke rol spelen in duurzame ontwikkeling. Het Charter beschrijft wat bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen bijdragen en committeert ondertekenaars aan het ondernemen van gezamenlijke actie in de vorm van cross-sectorale partnerschappen. In februari 2015 komen de partijen weer bij elkaar om de plannen en doelen concreet te maken. Hiermee geeft Nederland een sterk signaal af dat samenwerking tussen verschillende sectoren mogelijk is en dat Nederland een voortrekkersrol in de wereld heeft. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gebruikt dit signaal bij de onderhandelingen binnen de VN.

Worldconnectors
Het Charter is geïnitieerd door de Worldconnectors samen met DSM, NCDO, True Price en VNO-NCW. De Worldconnectors zijn een netwerk van opinieleiders uit de politiek, media, overheid, wetenschap, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, jongeren en spirituele leiders. Zij ontwikkelen vanuit deze verschillende perspectieven nieuwe strategieën voor en visies op internationale vraagstukken. Het werk van de Worldconnectors wordt mogelijk gemaakt door NCDO, Nederlands kennis- en adviescentrum voor mondiaal burgerschap en internationale samenwerking.