Weergave:thumb itemlist item
Sorteert oplopend op:

Millenniumdoelen

8 afspraken voor een betere wereld

Millenniumdoelen algemeen

In 2000 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties afgesproken om vóór 2015 belangrijke vooruitgang te boeken op het gebied van armoede, o

Millenniumdoel 1

De armoede halveren en minder mensen honger

Halvering percentage extreme armoede

Millenniumdoel 2

Alle kinderen naar school

Millenniumdoel 3

Mannen en vrouwen gelijkwaardig

Millenniumdoel 4

Minder kindersterfte

Millenniumdoel 5

Verbetering van de gezondheid van moeders

Millenniumdoel 6

Bestrijding van hiv/aids, malaria en andere dodelijke ziektes

Millenniumdoel 7

Meer mensen in een duurzaam leefmilieu

Duurzaam milieubeleid

Millenniumdoel 8

Mondiaal samenwerkingsverband voor ontwikkeling

Ontwikkelingshulp, schulden en handelsbarrières

Geschiedenis millenniumdoelen

In 2000 werd de Millenniumverklaring - die de basis vormt voor de millenniumdoelen - unaniem door de VN-lidstaten aangenomen.

2015: nieuwe afspraken

2015 wordt een belangrijk jaar: dan lopen de millenniumdoelen af.

Na de millenniumdoelen

In 2015 eindigen de millenniumdoelen (MDG's), die in 2000 door de Verenigde Naties zijn afgesproken.

Twaalf ambitieuze doelen

Hoe gaan we na 2015 de wereld verbeteren?

Steun voor een nieuwe agenda

Rapportage Voices of  Dutch society aangeboden aan VN High Level Panel

Armoedebestrijding in de 21e eeuw

Wereldwijd leven er ruim 1 miljard mensen van minder dan 1,25 dollar per dag en elke vijf seconden sterft een kind als gevolg van armoedege

Alles over Rio+20

Tussen 20 en 22 juni 2012 komen regeringen en maatschappelijke actoren uit heel de wereld bijeen in Rio de Janeiro.

Het Nederlandse ontwikkelingsbeleid

In 2011 kondigde Ben Knapen, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, grondige hervormingen van het Nederlandse beleid voor ontwikkelingssa

MDG Scan

**DE MDG-SCAN IS VANWEGE ONDERHOUD EN AANPASSINGEN TIJDELIJK OFFLINE**

Voedselzekerheid

Wereldwijd leven er 925 miljoen wereldbewoners honger, met name in sub-Sahara Afrika en Azië.

Water

Onderzoek van de VN toont aan dat in 2025 wereldwijd dertig landen, het merendeel in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, een tekort aan wate

Voedselcrisis Hoorn van Afrika

In de zomer van 2011 brak in Oost-Afrika een grote voedselcrisis uit.

Bevolkingsgroei

Volgens de bevolkingsafdeling van de Verenigde Naties (UNFPA) werd op maandag 31 oktober 2011 de zevenmiljardste wereldbewoner geboren.

Internationaal samenwerken werkt

Deze factsheet biedt een overzicht van de resultaten van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking, het belang ervan en de opbrengsten voor

Veelgestelde vragen millenniumdoelen

Welke landen onderschrijven de millenniumdoelen?

Millenniumdoelen Atlas

Welke landen liggen op schema om de millenniumdoelen in 2015 te halen? En in welke landen moet nog heel veel gebeuren?

Na de millenniumdoelen

Sinds het ontstaan in 2001 worden er levendige debatten gevoerd over het bestaansrecht van de millenniumdoelen.

Drie millenniumdoelen gehaald

Drie millenniumdoelen gehaald: goed of slecht nieuws?

MDG 3: How close are we?

I recently took part in a local study (2010) that sought to discover what kinds of disparities exist between men and women in