Samsam Academie

Wereldburgerschap gaat om kennis over  de wereld en betrokkenheid bij ontwikkelingen in én buiten Nederland. Kinderen zijn de wereldburgers van morgen. School en opvoeders helpen hen om hun plaats in de wereld te bepalen.

Wereldburgerschap is een mooi kader om de visie en identiteit van een school helder én toekomst-bestendig te maken. Het biedt een route voor scholen die zich herkennen in het rapport van de Onderwijsraad: Een smalle kijk op onderwijskwaliteit (2013). Onderwijs is meer dan hoge resultaten bij rekenen en taal!

Maar hoe integreer je wereldburgerschap in het onderwijs en hoe voldoe je met wereldburgerschap aan de kerndoelen? Hoe kan een school zich beter profileren met wereldburgerschap en hoe kun je Samsam leuk, optimaal en effectief inzetten in de klas?

Om antwoord te geven op deze vragen heeft Samsam een aantal trainingen ontwikkeld voor iedereen die met wereldburgerschap aan de gang wil.

Samsam biedt momenteel vier verschillende trainingen aan voor:

  1. Directeuren en bestuur van Basisscholen: Maak van uw school een Wereldschool
  2. Leerkrachten van Basisscholen: Haal meer uit Samsam
  3. Pabo-docenten: Wereldse kijk op de praktijk!
  4. Pabo-studenten: Wereldburgerschap: Hoe makkelijk is dat!