Na de millenniumdoelen

In 2015 eindigen de millenniumdoelen (MDG's), die in 2000 door de Verenigde Naties zijn afgesproken. Er wordt nu druk gesproken over wat er na deze doelen moet gebeuren. Onlangs stuurde minister Ploumen haar visie op deze zogenaamde post-2015 ontwikkelingsagenda naar de Tweede Kamer. Zij vindt dat de nieuwe doelen meer moeten zijn dan rechten op papier.

Reactie NCDO
Het vakblad over ontwikkelingssamenwerking, ViceVersa, peilde de reacties in de sector. Namens NCDO gaf senior onderzoeker Edith van Ewijk haar mening: ‘De post-2015 agenda biedt bij uitstek een kans om mensen haakjes aan te reiken om zelf ook bij te dragen’.

Je kunt de volledige reactie van Edith van Ewijk lezen op de website van ViceVersa. In hetzelfde artikel vind je ook de mening van Ton Dietz, directeur van het Afrika Studie Centrum in Leiden en van René Grotenhuis, directeur van Cordaid.

Meer weten?
De belangrijkste punten en de brief zelf van minister Ploumen kun je lezen op de website van de Rijksoverheid.

Op de website van OneWorld kun je de discussie volgen over de nieuwe wereldagenda, met nieuws en blogs.

Tot slot kun je op NCDO.nl nog twee andere artikelen lezen die ook betrekking hebben op de post-2015 agenda:

  • Steun voor een nieuwe agenda
    Over de voorstellen die zijn aangeboden aan Paul Polman, de enige Nederlander in het VN High Level Panel dat zich bezighoudt met de Post 2015 ontwikkelingsagenda
  • Twaalf ambiteuze doelen
    Over het advies van het High Level Panel