Een kinderblik op de aarde

Kinderen voor duurzame verandering

Ruim 20.000 kinderen uit groep 6, 7 en 8 vulden een vragenlijst in over wereldburgerschap en wat zij (willen) bijdragen aan een duurzame wereld. Het resultaat van deze Kinderbarometer Wereldburgerschap 2012 werd vrijdag 7 september 2012 in de Amsterdamse Hortus aangeboden aan Laurentien van Oranje. Voorafgaand leidde ze een kringgesprek met achttien kinderen. Het doel van de prinses: meningen over en oplossingen voor duurzame dilemma’s van de kinderen boven water krijgen.

Het is een half uur voor aanvang. Jasmijn (11) uit Almere laat trots haar knalblauwe nagellak zien met in zwarte letters de naam van dé prinses die ze straks gaat ontmoeten: Laurentien. “Het paste precies.” Natuurlijk weet ze wat ze vandaag in de Hortus gaat doen. “Praten over het milieu, enzo.”

Zij was één van de deelnemers aan een grootschalig NCDO-onderzoek naar hoe kinderen aankijken tegen een schonere, eerlijke, en veiligere wereld en wat zij daar zelf voor kunnen doen. Tijdens deze bijeenkomst vertellen de kinderen niet alleen over hoe het gaat, maar vooral wat er anders moet. Jasmijn oppert: “Het lijkt me goed dat fabrikanten proefverpakkingen maken. Dan kun je eerst testen of je iets lekker vindt voordat je een grote pot koopt.” De prinses vindt dit zo’n goed plan dat ze belooft het naar de baas van Calvé te mailen. Zij maakt met haar Missing Chapter Foundation kinderen tot gesprekspartners van het bedrijfsleven om zo samen te komen tot duurzaamheidsvraagstukken.

Warm gelopen door dit goede idee, pleit Annelore (11) voor een betere prijs voor de telers en Iris citeert haar vader: “We kunnen beter geen eten naar arme landen sturen, maar ze leren hoe ze een aardappelplantje moeten verbouwen.” Niemand is voor kinderarbeid, maar Floor (11) vindt: “Als je niets van ze koopt, dan hebben ze helemaal geen inkomen.”

Prinses Laurentien maakt zich tot slot nog ergens zorgen over. Uit de Kinderbarometer komt namelijk naar voren dat kinderen in groep 8 zich minder verantwoordelijk voor de wereld voelen dan leerlingen in groep 6. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen hun idealen belangrijk blijven vinden?

Vrijwilligerswerk in arme landen doen, stelt de één voor. De ander wil dat er op de middelbare school les wordt gegeven in duurzaamheid. De volgende vindt dat ouders moeten worden opgevoed tijdens avonden op school. En daarnaast moeten er meer keurmerken komen als herinnering en zodat je beter kunt zien wat je koopt. Wel moet zo’n keurmerk felle kleuren hebben, zodat het opvalt. En op de verpakking moet komen te staan waar iets vandaan komt.
Inge (10) heeft nog een ingeving: “Als je er nou een QR code op zet zodat je op de iPhone meteen een filmpje kunt zien hoe het product gemaakt is. Dan weet je meteen of je het wel oké vindt.” Het uur stil zitten en nadenken over wat er allemaal kan veranderen, is voorbij. De kinderen gaan de Hortus in voor een rondleiding. En prinses Laurentien? Die heeft inspiratie genoeg gekregen! NCDO zal gaan bepalen hoe deze ideeën terecht komen bij het bedrijfsleven en beleidsmakers.

Zie ook 'Kinderbarometer 2012' voor alle informatie over het onderzoek en de resultaten