Debat internationale financiële architectuur

De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en NCDO organiseren op 7 oktober 2014 een debat naar aanleiding van recent AIV-advies over internationale financiële architectuur.

De AIV constateert een gebrek aan visie, agenda en beheersstructuur om de huidige mondiale financiële uitdagingen effectief aan te pakken. Dit raakt niet alleen het Westen. In een recent uitgebracht advies beveelt de AIV verdergaande hervorming van de internationale financiële architectuur aan, met daarbij aandacht voor de positie van ‘kleinere opkomende en armere landen’.

Het debat is van 12.00 tot 14.00 uur (12.00 - 12.30 uur inloop met broodjeslunch) in de Perszaal van Buitenlandse Zaken te Den Haag en is vrij toegankelijk.

 

 

Tags: