Winnaars Cheetah Challenge

Op de foto van links naar rechts: Nienke van der Have, Annemarie Groot Kormelinck, Lisanne Heemskerk, prinses Máxima (voorzitter van de Prins Claus Leerstoel) en Ton Dietz (vice-voorzitter)

Verantwoord ondernemen?
Hoe verantwoord is verantwoord ondernemen eigenlijk? Deze vraag staat centraal in de scriptie van Lisanne Heemskerk over ‘duurzaam’ ondernemen in Nederlandse landbouwbedrijven in Kenia. Met haar scriptie won Lisanne ‘The Cheetah Challenge’, een scriptieprijs over ontwikkeling, gelijkwaardigheid en mondiaal burgerschap. De uitreiking vond plaats op woensdag 28 november 2012 tijdens het 10-jarig lustrum van de Prins Claus Leerstoel in aanwezigheid van de Koningin en prinses Máxima. NCDO en de Prins Claus leerstoel organiseerden de scriptieprijs.

Lisanne laat in haar scriptie zien dat verantwoord ondernemen zich vooral richt op arbeidsomstandigheden van werknemers. Naast positieve resultaten zijn er ook negatieve effecten. Zo kan het gebruik van certificeringsschema’s negatief uitpakken voor kleinschalige boeren die hun producten aan grote ondernemingen toeleveren. Bovendien is het de vraag hoe verantwoord een bedrijf bezig is als dit bedrijf veel beslag legt op natuurlijke hulpbronnen zoals land en water.

De geboortegrond van een koffieboon
Annemarie Groot Kormelinck won met haar scriptie ‘Back to the Birthplace of the Bean' een ‘runner up’ prijs. Zij bekeek de rol en onderhandelingspositie van vrouwen in koffiecoöperaties in Ethiopië. Vrouwen die lid zijn van de coöperaties blijken betrouwbaardere handelspartners en beter in staat om samen te werken dan mannelijke deelnemers. Bovendien is hun onderhandelingspositie sterker dan vrouwen die niet bij een coöperatie zijn aangesloten. Deze positie werkt ook door binnen hun eigen gezin en huishouden.

Het recht op ontwikkeling
Hoe kunnen overheden aansprakelijk gesteld worden als zij het ‘Recht op Ontwikkeling’ schenden? Deze vraag stond centraal in de scriptie van Nienke van der Have. ‘The Right to Development’ is in 1986 vastgesteld in een resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, maar in de praktijk is er nog weinig veranderd voor de mensen waar het om gaat. Nienke laat zien dat er nog veel beperkingen zijn in de huidige internationale regelgeving, vooral voor vraagstukken waarbij meerdere landen betrokken zijn. Ze draagt ideeën aan om dit te kunnen oplossen. Nienke ontving met haar scriptie een ‘runner up’ onderscheiding.

Voor Marion Girard Cisneros en Liset Meddes was er een ‘speciale vermelding’. Marion schreef een scriptie over kleinschalige stadslandbouw in Havana. Liset bekeek welke rol overheden en grote maatschappelijke organisaties spelen bij de bescherming van de Surinaamse bossen.

De schrijvers van de drie beste scripties mochten bij prinses Máxima aan tafel aanschuiven op het afsluitende diner van het lustrumcongres van de Prins Claus leerstoel. Ze schrijven een essay die in een lustrumboek van de Prins Claus leerstoel wordt opgenomen. De beste scriptie werd bovendien beloond met 1.000 euro.

Meer informatie over het seminar van de Prins Claus Leerstoel.