samsam training wereldburgerschap

Wereldburgerschap: hoe makkelijk is dat!

Hoe voldoet u aan de kerndoelen voor (wereld)burgerschap, terwijl er een grote druk op taal en rekenen wordt gelegd? Vindt u het ook belangrijk om kinderen te voorbereiden op een leven als wereldburger, met kennis van mondiale thema’s en vaardigheden van de 21ste eeuw? De wereldburgerschap trainingen van Samsam helpen u om systematisch, snel en makkelijk aandacht te geven aan wereldburgerschap in uw onderwijs én om ingewikkeld wereldnieuws met uw leerlingen te bespreken. Wilt u hier meer over weten? Vraag dan de lerarenbeurs aan.

Wat ontvangt u voor de lerarenbeurs?
Uw team ontvangt twee trainingen, een wereldmaaltijd voor het team en een digitale camera. Bovendien ontvangt u een schooljaar lang Samsam in alle klassen (groep 5 t/m 8). De totale waarde is  €1950,-.

  • De training “Hoe praat u met kinderen over wereldnieuws?” Waarin u technieken leert om ingewikkelde onderwerpen met kinderen te bespreken. Denk bijvoorbeeld eens aan moeilijke vragen van uw leerlingen over radicalisering, conflictgebieden of over thema’s als godsdiensten, identiteit en globalisering. Niet alleen te gebruiken bij het wereldnieuws, maar ook voor taal, wereldoriëntatie en levensbeschouwing.
  • De training “Haal meer uit Samsam” Waarin uw hele team leert om systematisch, snel en makkelijk aandacht te geven aan wereldburgerschap in uw onderwijs met Samsam.  U weet hoe u met de methode Samsam kunt bijdragen aan het curriculum van de toekomst en 21th century skills en kent alle didactische manieren om de tijdschriften, website en handleiding  te gebruiken.
  • Een heerlijke wereldmaaltijd op school tijdens de eerste training voor maximaal 12 leerkrachten. Samen eten, samen delen. Dat is Samsam ten voeten uit. Ook een maaltijd is een moment voor inspiratie en uitwisseling: waar komt ons eten eigenlijk vandaan? Kies je altijd/soms/nooit voor duurzaam? Waarom wel of niet? En waar eten ze eigenlijk nog meer pannenkoeken?
  • Een digitale camera t.w.v. € 100,- (om volop filmpjes en foto’s te maken voor de Samsam Reportersclub). De Samsam reportersclub gaat u en uw leerlingen helpen om de vaardigheden voor de 21e eeuw en de algemene ICT vaardigheden op een zinvolle manier te oefenen. Kinderen gaan op zoek in hun eigen wereld om de verbindingen en de relaties te leggen met andere landen. Echte Wereld-Reporters dus!

De training is geaccrediteerd bij het CRKBO-register.

De lerarenagenda
De gemeente Amsterdam heeft de lerarenagenda ingevoerd, die is gericht op de ontwikkeling van Amsterdamse leraren (lerarenbeurs) en schoolorganisaties (scholenbeurs). De lerarenbeurs is beschikbaar voor elke leerkracht en u kunt hiermee zelf bepalen wat u  nog wilt leren. Deze beurs (à € 2000,-)  kunt u ook gebruiken om uw hele team te professionaliseren op het onderwerp wereldburgerschap. Met dit aanbod trakteert u dus niet alleen uzelf, maar ook uw collega’s. De training wereldburgerschap kan ook worden aangevraagd via de scholenbeurs.

Hoe werkt het?
Overweegt u gebruik te maken van dit aanbod? Stuur een mail naar: info@samsam.net. U ontvangt van ons een vooringevulde aanvraag voor de directie en de gemeente, die u zo kunt indienen.Na 1 juni (als uw aanvraag akkoord is) zullen we samen met u twee data inplannen voor de trainingen. Deze trainingen vinden in het najaar van 2015 plaats. Tijdens de eerste training ontvangt het hele team een wereldmaaltijd voor maximaal 12 personen. We nemen dan ook gelijk de digitale camera mee. De training wereldburgerschap die Samsam aanbiedt worden hoog gewaardeerd door leraren, directeuren en studenten. 
 

Terug naar trainingsaanbod