Wat doet stichting NCDO

Stichting NCDO is uitgever van OneWorld, hét multimediale journalistieke platform voor mondiaal denken en groen doen dat mensen verbindt met de wereld. Daarnaast geeft NCDO Samsam uit, educatief platform voor wereldwijze kinderen. Kaleidos Research doet onderzoek voor deze platforms én voor externe opdrachtgevers over mondiale thema's en duurzaam gedrag van Nederlanders.

Missie
Stichting NCDO levert voor Nederlandse burgers, bedrijven en overheden een bijdrage aan het inzicht in, de kennis over en betrokkenheid bij (de rol van Nederland bij) duurzame mondiale ontwikkeling. 

Visie
NCDO gelooft erin dat goed geïnformeerde burgers in de huidige participatiesamenleving een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame wereld. Zodra je zicht hebt op de consequenties van je handelen en op beslissingen van maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en overheid, kun je andere, duurzame keuzes maken. Bijvoorbeeld over mondiale publieke goederen zoals milieu, grondstoffen, veiligheid, voedselzekerheid en de zorg hiervoor.

NCDO genereert en ontsluit niet alleen kennis, maar ontwikkelt ook methoden om kennis over te dragen en toe te passen, zodat deze aansluit bij de behoeften van verschillende doelgroepen. We zijn daarbij steeds op zoek naar mogelijkheden om samen te werken en om waarde toe te voegen aan de inspanningen van anderen. Door verschillende typen activiteiten te ontwikkelen sluiten we aan bij allerlei sectoren en doelgroepen. We gebruiken hierbij een heel scala aan media en middelen zoals tijdschriften, lesmaterialen, online platforms, online en offline netwerken, events, competities, blogs en social media. 

Tags: