Simone de Wit overleden

De Raad van Toezicht, directeur, OR en medewerkers van NCDO zijn diep geraakt door het plotselinge overlijden van Simone de Wit, lid van de Raad van Toezicht van NCDO. Zij is veel te jong, op 48-jarige leeftijd, overleden. In 2014 werd bij Simone een ongeneeslijke vorm van kanker geconstateerd. Desondanks zette Simone haar werkzaamheden als lid van de Raad van Toezicht van NCDO tot begin dit jaar voort. We zijn haar hier dankbaar voor. Dat het zo snel zou gaan, had niemand verwacht.

Als lid van de Raad van Toezicht is Simone een belangrijke steun geweest in het transitieproces van onze organisatie. We hebben haar leren kennen als een scherp en onafhankelijk denker, met een open en toegankelijke houding voor iedere medewerker binnen onze organisatie. Zij was er echt voor ons. Veel NCDO'ers hebben zich enorm gesteund gevoeld door haar en waren onder de indruk van haar intelligentie, eigenheid, humor en warme persoonlijkheid. 

Lieve Simone, we gaan je missen.