Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van NCDO bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter: drs. Pieter van Geel, van 21 februari 2007 tot 10 mei 2010 fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. In 2002 en 2003 maakte hij gedurende korte tijd deel uit van de Tweede Kamer en van november 2006 tot juni 2010 was hij eveneens Tweede Kamerlid. De heer Van Geel was van juli 2002 tot februari 2007 staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Daarvoor was hij gemeentesecretaris van Helmond en lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
  • prof. dr. Annelies Zoomers, hoogleraar International Development Studies (IDS) aan de Universiteit van Utrecht
  • drs. Simone de Wit, algemeen directeur bij De Wit Bestuur en Management en associé bij Boer & Croon
  • drs. Anna Chojnacka, directeur en oprichter 1%CLUB
  • drs. Dick Benschop, president-directeur van Shell Nederland
  • drs. Jan Hoekema, burgemeester van Wassenaar
  • Herman Mulder, voormalig Senior Executive Vice President Group Risk Management van de ABN AMRO Bank, lid van de Worldconnectors
  • drs. Valerie Sluijter, voormalig diplomaat

 

Vergoeding directeur en Raad van Toezicht

NCDO-directeur Arie de Ruijter werkt niet op basis van een dagvergoeding maar op basis van een uurvergoeding. Deze bedraagt 85,00 euro per daadwerkelijk gewerkt uur. Dit uurtarief is gebaseerd op de zzp-formule. Dit houdt in dat er geen sociale lasten werkgever zijn, maar ook geen vakantie- en ziekte-uitkeringen. Bovendien is dit inclusief gemaakte onkosten zoals onder meer reis- en verblijfskosten in binnen- en buitenland en representatiekosten. Arie de Ruijter verstrekt maandelijks een overzicht met gespecificeerd ingezette uren ten behoeve van de Raad van Toezicht en de externe accountant.

De vergoeding voor leden van de Raad van Toezicht is afgesproken bij installatie van de Raad van Toezicht. Er is toen gekozen om geen specifieke reiskostenvergoedingen of vakantievergoedingen voor de vergaderingen van de Raad te verstrekken maar dat in een algemene vergoeding te vervatten. We rapporteren daar ieder jaar openlijk over in ons jaarverslag. Het gaat om 4 à 5 vergaderingen per jaar. Inclusief lezen van documenten, bijwonen van de vergaderingen en reistijden komt dit neer op meer dan 50 uur inzet per jaar. De voorzitter heeft hiernaast nog extra overleg met de directeur/bestuurder.

Alle deze vergoedingen vallen binnen de WNT norm, zoals ook in ons jaarverslag te lezen is.

Genoemde bedragen gelden over 2013. Zodra de jaarrekening over 2014 is goedgekeurd door de accountant, zullen we deze gegevens hier publiceren. In de samenstelling en vergoedingen voor de Raad van Toezicht is in 2014 niets veranderd.

 

Bijlagen: