Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van NCDO bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter: drs. Pieter van Geel, van 21 februari 2007 tot 10 mei 2010 fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. In 2002 en 2003 maakte hij gedurende korte tijd deel uit van de Tweede Kamer en van november 2006 tot juni 2010 was hij eveneens Tweede Kamerlid. De heer Van Geel was van juli 2002 tot februari 2007 staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Daarvoor was hij gemeentesecretaris van Helmond en lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
  • prof. dr. Annelies Zoomers, hoogleraar International Development Studies (IDS) aan de Universiteit van Utrecht
  • drs. Simone de Wit, algemeen directeur bij De Wit Bestuur en Management en associé bij Boer & Croon
  • drs. Anna Chojnacka, directeur en oprichter 1%CLUB
  • drs. Dick Benschop, president-directeur van Shell Nederland
  • drs. Jan Hoekema, burgemeester van Wassenaar
  • Herman Mulder, voormalig Senior Executive Vice President Group Risk Management van de ABN AMRO Bank, lid van de Worldconnectors
  • drs. Valerie Sluijter, voormalig diplomaat

 

Bijlagen: