Oud-directeur Henny Helmich overleden

Ons bereikte het droeve bericht van het overlijden van

Henny Helmich

Henny was van 2001 tot 2011 directeur van Stichting NCDO. Hij was een drijvende kracht achter het versterken van wereldburgerschap in de Nederlandse samenleving. Met veel elan heeft Henny zich ingezet voor het verbreden van het draagvlak voor de Millenniumdoelen, de wereldwijde doelen voor een rechtvaardige en duurzame samenleving. Wij herinneren ons Henny als een gedreven en aimabele bestuurder en collega. Ons medeleven gaat uit naar de familie en in het bijzonder naar zijn kinderen Laura en Max.

Raad van Toezicht Stichting NCDO

Pieter van Geel (voorzitter), Jan Hoekema, Herman Mulder, Annelies Zoomers, Jos van Gennip (oud-voorzitter), Jan Bouke Wijbrandi (directeur)

Tags: