Nieuwe invulling beleid

"Naar een nieuwe invulling van internationale samenwerking'

Eind december 2012 debatteert de Tweede Kamer over de begroting voor Buitenlandse Zaken. Het gaat dan ongetwijfeld over de voorgestelde bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking en het feit dat Nederland daarmee afwijkt van de internationale afspraak om tenminste 0,7 % van het BNP aan ontwikkelingssamenwerking te besteden.

Hoogleraren Herman Wijffels (Universiteit Utrecht) en Rolph van der Hoeven (ISS), oud-senator Jos van Gennip, NCDO-directeur Frans van den Boom en NCDO-medewerker Gabi Spitz stellen in het visiestuk ‘Naar een nieuwe invulling van internationale samenwerking’ dat innovatie, verbreding van inzet en middelen, en stevigere coördinatie noodzakelijke hervormingen zijn voor een integrale aanpak van armoedebestrijding, duurzaamheid en veiligheid. Internationale samenwerking is niet alleen een overheidstaak, maar moet een nationale inspanning zijn.