Nederlanders en afval

De omgang met afval is één van de grootste mondiale vraagstukken van deze tijd. Door de stijgende welvaart en de groeiende consumptie wordt de hoeveelheid afval die we gezamenlijk produceren in de wereld almaar groter. NCDO onderzocht in samenwerking met TNS/NIPO hoe Nederlanders aankijken tegen afval.

In hoeverre scheiden Nederlanders hun afval en waarom doen ze dit eigenlijk? Wat is volgens de Nederlanders het belangrijkste probleem aangaande afval in hun naaste omgeving en ook in deze wereld? Wat vinden Nederlanders van het afschaffen van statiegeld? Maken ze zich überhaupt zorgen over afval? Deze vragen, en meer, worden in dit rapport beantwoord en hierbij vergelijken we jonge Nederlanders (18 t/m 34 jaar) met oudere Nederlanders (vanaf 35 jaar).
 

Volledig rapport:

De data verzameld voor dit onderzoek is beschikbaar. Wilt u met deze gegevens bijvoorbeeld werken aan een (afstudeer)scriptie of een wetenschappelijk artikel? Vul dan het formulier in.

Downloaden of printen? Klik in het scherm hierboven en vervolgens op . Per mail ontvangen kan ook: onderzoek@ncdo.nl.