NCDO verwelkomt IOB-rapport

Vandaag publiceert de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) het rapport ‘Investeren in wereldburgerschap’ over de activiteiten van NCDO in de jaren 2011-2013. NCDO verwelkomt het rapport en de aanbevelingen van de IOB. Het rapport bevestigt dat het bevorderen van mondiaal burgerschap een zaak is van de overheid, los van hoe die taak wordt ingevuld. De IOB is overwegend positief over de relevantie, kwaliteit en uitvoering van de activiteiten van NCDO. Het rapport geeft ons aanknopingspunten om ons aanbod verder te verbeteren.

Afgelopen maanden hebben we bovendien intensieve gesprekken gevoerd met het ministerie van Buitenlandse Zaken over wat het rapport van de IOB betekent voor de subsidierelatie tussen het ministerie en NCDO. Uit die gesprekken is naar voren gekomen dat voor enkele kernfuncties van NCDO de subsidierelatie zal worden verlengd tot en met 2017. Dit is ook gemeld in de brief aan de Tweede Kamer. Over de nadere invulling van subsidieafspraken zijn we nog in overleg met het ministerie. NCDO zal daarvoor verdere onderbouwing van haar plannen aanleveren bij het ministerie en afspraken maken over resultaatmeting en succes indicatoren voor de transitieperiode 2015-2017.

De conclusies van de IOB zijn gemengd wat betreft de uniciteit van producten en diensten van NCDO. Voor die taken die niet als kerntaken zijn geïdentificeerd door het ministerie onderzoekt NCDO mogelijkheden om ze zonder overheidsfinanciering voort te zetten. Ook de kernfuncties van NCDO zoals OneWorld, Samsam en delen van NCDO onderzoek zullen naar een meer gedifferentieerd inkomstenmodel toewerken.