NCDO in Internationale Spectator

Hoe past internationale samenwerking in de doe-democratie? NCDO-onderzoekers Christine Carabain en Gabi Spitz zetten in de Internationale Spectator uiteen hoe burgerschap en internationale samenwerking samen kunnen gaan en wat daarvoor nodig is.

De Internationale Spectator is een gerenommeerd Nederlands maandblad over internationale betrekkingen en het buitenlandbeleid. Het januarinummer - waarin het artikel is gepubliceerd - gaat over de toekomst van ontwikkelingssamenwerking.

Ontwikkelingssamenwerking gaat steeds meer over de aanpak van mondiale vraagstukken die ontwikkeling overal ter wereld beperken en bedreigen. Het besef leeft dat ontwikkeling niet langer alleen gaat om de toekomst van anderen, maar ook om die van onszelf. Tegelijkertijd gaan in Nederland veel traditionele zekerheden op de schop en wordt er in het kader van de ‘participatie-samenleving’ steeds meer van burgers verwacht. Dit geldt ook voor ontwikkelingshulp: de overheid bezuinigt en doet minder, terwijl burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties zich op allerlei manieren  inzetten voor een betere wereld daar en hier.