Nationaal Platform Rio+20

Nationaal Platform Rio+20

"Verduurzaam onze toekomst vergroen de economie"

Van 20 tot 22 juni 2012 werd in Rio de Janeiro de derde VN-conferentie over duurzame ontwikkeling gehouden, ofwel Rio+20. Dat getal slaat op het aantal jaren dat verstreken is sinds in 1992 de eerste VN-conferentie over duurzame ontwikkeling in Rio de Janeiro werd gehouden. De conferentie stond in het teken van twee thema’s, namelijk:

  1. de groene economie in de context van duurzame ontwikkeling en bestrijden van armoede
  2. het versterken van het institutionele raamwerk voor duurzame ontwikkeling

Het doel van de conferentie was om voor beide thema’s politieke steun zeker te stellen. Daarnaast werd de voortgang bij het uitvoeren van internationale afspraken en verdragen geëvalueerd. Tot slot had de conferentie tot doel om nieuwe uitdagingen te signaleren. Wat de wereldleiders in Rio precies hebben afgesproken kan je teruglezen in het ‘Rio+20 Outcome Document’.

Louise Fresco
Ter voorbereiding op de duurzaamheidstop Rio+20 werd het Nationaal Platform Rio+20 (NPRio+20) in het leven geroepen. Het NPRio+20 was een netwerkorganisatie met deelnemers uit diverse maatschappelijke organisaties, netwerken en bedrijven in Nederland die willen bijdragen aan de transitie naar een groene economie, in Nederland en wereldwijd. De voorzitter van het Nationaal Platform Rio+20 was Louise Fresco, universiteitshoogleraar Duurzame Ontwikkeling aan de Universiteit van Amsterdam.

Resultaten
Het NPRio+20 heeft middels diverse bijeenkomsten en discussies met maatschappelijke organisaties, wetenschappers, bedrijven, jongeren en vrouwenorganisaties 10 prioriteiten (pdf), 10 best practices en 10 inspirerende initiatieven opgehaald ter inbreng voor Rio+20. Deze bijdrage vanuit het Nederlandse maatschappelijk middenveld is tevens gebundeld in het boek ‘Making Rio Work’ (pdf) en aangeboden aan de Nederlandse Rijksdelegatie naar Rio+20.

Verder heeft NPRio+20 het E-book ‘Duurzame Ontwikkeling is Mensenwerk’ gepubliceerd, waar naast de prioriteiten, best practices en initiatieven onder meer ook Marga Hoek (De Groene Zaak), Ad van Wijk (hoogleraar TU Delft), Alexandra van Huffelen (wethouder Duurzaamheid Rotterdam), Saskia Bolten en Ruud Lubbers aan het woord komen middels columns en interviews.

Tot slot heeft het NPRio+20 bijgedragen aan het vergroten van bewustwording in Nederland over duurzame ontwikkeling in het algemeen en de Rio+20 conferentie in het bijzonder. Ook heeft NPRio+20 heeft met diverse activiteiten, waaronder de slotconferentie Rio aan de Maas laten zien dat duurzaamheid leeft in Nederland. Het NPRio+20 heeft in juli 2012 haar werkzaamheden afgerond en daarmee is het platform ontbonden.

Meer weten?
Via OneWorld en NCDO kan je op de hoogte blijven van de follow-up van Rio+20 en de meest actuele ontwikkelingen volgen op het gebied van de duurzaamheidsdoelen en de Post-2015 agenda. Voor vragen kan je contact opnemen met Rosalie de Bruijn.