Honger dreigt in Sahel-regio

Minder dan een jaar na de voedselcrisis in de Oost-Afrika, is nu de West-Afrikaanse Sahel-regio in de greep van honger en droogte. Volgens de VN Voedsel- en landbouworganisatie FAO lopen ruim 16 miljoen mensen gevaar als gevolg van droogte, schaarste, milieudegradatie en door conflict. Voor meer dan 1 miljoen jonge kinderen dreigt acute ondervoeding.

De situatie is het ernstigst in Niger en Gambia, waar ongeveer 35 procent van de bevolking in gevaar is. In Tsjaad, Mauritanië, Burkina Faso en Senegal is de komende maanden sprake van voedselonzekerheid onder respectievelijk 28 procent, 22 procent, 10 en 5,6 procent van de bevolking. In Mali compliceren geweld en conflict de voedselsituatie, waardoor voedseltekorten dreigen voor bijna een kwart van de bevolking.

Impact op kinderen
Bij kleine kinderen heeft ondervoeding onomkeerbare gevolgen. Op de korte termijn maakt het kinderen kwetsbaarder voor ziekten, zoals longontsteking en diarree, waaraan kinderen gemakkelijk bezwijken. Op de lange termijn zorgt ondervoeding voor achterblijvende fysieke en mentale ontwikkeling. Daarmee is honger ook een belangrijke veroorzaker van armoede: ondervoede kinderen beginnen later met school, hebben lagere cijfers en minder economische kansen. Ondervoeding leidt naar schatting tot een verlies van 2-3 procent aan BNP en een voedselcrisis zoals in de Sahel heeft daarmee ook grote economische gevolgen.

Niks nieuws
Voedselschaarste is in veel ontwikkelingslanden een bekend fenomeen. Met name op het platteland raken de voedselvoorraden op in de maanden voordat de nieuwe oogst van het land komt. Deze periode staat bekend als het ‘hongerseizoen.’ Als deze periode langer duurt dan gewoonlijk ontstaan er directe problemen. Om te zorgen voor extra inkomsten, verkopen mensen dan bijvoorbeeld hun vee of halen ze hun kinderen van school om te werken. Wanneer het hongerseizoen verschillende jaren achter elkaar extra zwaar is, hebben mensen echter geen buffer meer om op terug te vallen. Klimaatverandering is daarom een grote bedreiging voor de voedselzekerheid in Afrika. Naar verwachting zal klimaatverandering leiden tot 20-30 procent kleinere oogsten en de kans op voedselcrises vergroten.

Hoorn van Afrika nog niet uit de problemen
In de zomer van 2011 stonden de media bol van de hongersnood in de Hoorn van Afrika. Hoewel de inzamelingsactie van Giro 555 hiervoor afgelopen december sloot, zijn de problemen in Oost-Afrika nog niet voorbij. De regio loopt risico op een zogeheten ‘double-dip crisis’ doordat uitblijvende regen, voedseltekorten en conflict de vooruitgang van de afgelopen maanden bedreigen.

Meer weten?
Op deze website van NCDO kunt u een kennisdossier over voedselzekerheid downloaden en meer lezen over de gevolgen van waterschaarste.