Is een asielzoekende homo welkom?

Voor 24% van de Nederlanders is asielzoekende homoseksueel niet welkom

Voor bijna 40% van de Nederlanders zijn vervolgde homoseksuelen altijd welkom. Dit blijkt uit een online steekproef dat TNS-NIPO in april uitvoerde in opdracht van de NCDO. Op de stelling ‘Homoseksuelen die in hun eigen land vervolgd worden, zijn altijd welkom om in Nederland te komen wonen’ antwoordde een derde van de Nederlanders (35%) dat zij neutraal staan tegenover deze stelling. 24% is het (helemaal) oneens met deze stelling.
 
Kiezers die tijdens de verkiezingen van 2012 op één van de twee huidige coalitiepartijen hebben gestemd, denken heel anders over asielverlening aan vervolgde homoseksuelen. PvdA-stemmers zijn het er in meerderheid (58%) mee eens dat homoseksuelen die vervolgd worden altijd welkom zijn om in Nederland te komen wonen. Onder VVD-stemmers is de steun hiervoor kleiner, 38% vindt dat vervolgde homoseksuelen altijd welkom zijn om in Nederland te komen wonen. Het grootste verschil zien we tussen GroenLinks aanhangers enerzijds (88% mee eens) tegenover PVV-stemmers (22% mee eens) anderzijds.
 
Anti-homowet
Asiel voor homoseksuele vluchtelingen kwam in februari van dit jaar in het nieuws door de strengere anti-homowet die in Oeganda werd aangenomen. Homoseksualiteit was al verboden in Oeganda, met de nieuwe wet kunnenhomoseksuelen tot lange gevangenisstraffen worden veroordeeld. Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie liet daarop weten het asielbeleid  voor homo’s te versoepelen. Inmiddels hebben 37 Afrikaanse landen een anti-homowet getekend. Homoseksualiteit is strafbaar in 77 landen, waarbij het in 26 van die landen alleen strafbaar is voor mannen.

Gay Pride
Van 26 juli tot 3 augustus is de Gay Pride,  homoseksuelen uit alle windstreken komen naar Amsterdam om seksuele diversiteit te vieren. Omdat niet iedereen de vrijuit heeft om zo openlijk uit de kast te komen, besteedt OneWorld Love – samen met Radio Netherlands Worldwide (RNW) – aandacht aan de Gay Pride in de vorm interactieve wereldkaarten over homoseksualiteit, en persoonlijke verhalen van homoactivisten uit de hele wereld. Voor meer informatie ga naar OneWorld Love. De website over liefde en seks wereldwijd. OneWorld wordt uitgegeven door NCDO.

Over OneWorld
De website OneWorld.nl en in OneWorld Magazine laten zien dat ons leven verbonden is met dat van mensen wereldwijd. En andersom, hoe dat wat daar gebeurt, ons hier raakt. Hoe zit die wederzijdse beïnvloeding in elkaar? Wat kunnen we zelf doen? OneWorld biedt tips, opinie en reportage uit de hele wereld. OneWorld wordt uitgegeven door NCDO.