De toekomst van de democratie

Op 10 december 2012 en 14 januari 2013 organiseerde de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) twee lezingen over aspecten van burgerschap. Onderwerpen: Burgerschap, democratie en maatschappij: een heroverweging (10-12-12) en De legitimiteitscrisis van de representatieve democratie: mythe of realiteit? (14-01-13).

De lezingen zijn een aanrader, omdat ze kunnen helpen bij het ontwikkelen van een ‘geschoold bewustzijn’ met betrekking tot thema’s die van groot belang zijn bij het begrijpen van burgerschap.

Met dank aan de KNAW kunt u hier de opnamen bekijken.

Burgerschap, democratie en maatschappij: een heroverweging

Op maandag 10 december 2012 wijdde de Akademie een middag aan het heroverwegen van burgerschap in de 21ste eeuw.

Inleiding door Josine Blok, hoogleraar oude geschiedenis en antieke cultuur (Universiteit Utrecht):

Voordracht door Ido de Haan, hoogleraar politieke geschiedenis (Universiteit Utrecht), over nieuwe vormen van politiek burgerschap:

Voordracht door Linda Senden, hoogleraar internationaal en Europees recht (Universiteit Utrecht), over democratisch burgerschap tussen nationale staat en Europa:

Voordracht door Bert-Jaap Koops, hoogleraar technologie en recht (Universiteit van Tilburg), over burgerrechten in een digitale samenleving:

Voordracht door Evelien Tonkens, bijzonder hoogleraar actief burgerschap (Universiteit van Amsterdam), over wat de samenleving bijeenhoudt:

Voordracht door Pieter Winsemius, bijzonder hoogleraar management duurzame ontwikkeling (Universiteit van Tilburg) en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, over burgerschap tussen overheid en maatschappelijk middenveld:

De legitimiteitscrisis van de representatieve democratie: mythe of realiteit?

Op maandag 14 januari 2013 werden er bij de Akademie twee lezingen gehouden met als onderwerp ‘De vermeende legitimiteitscrisis van de representatieve democratie: kloof tussen het wetenschappelijke en publieke debat’.

Voordracht door Jacques Thomassen, emeritus-hoogleraar politicologie, Universiteit Twente:

Voordracht door Carolien van Ham, postdoconderzoeker politicologie, Universiteit Twente: