Andere blik op de wereld in 2013

Nederlanders vinden in 2013 meer dan in 2012 dat Nederland onlosmakelijk verbonden is met de rest van de wereld. Wat we ‘hier’ doen, heeft gevolgen voor ‘daar’ en omgekeerd. Daartegenover staat echter dat men minder overtuigd is van de gelijkwaardigheid van mensen wereldwijd. Ook voelen Nederlanders zich minder geroepen om problemen die zich niet hier afspelen, te helpen oplossen.

Dit blijkt uit representatief onderzoek van NCDO ‘Nederlanders & de Wereld 2013 onder 2.009 respondenten van 18 jaar en ouder naar het dagelijkse duurzame gedrag van Nederlanders en hun opvattingen over internationale verbondenheid en verantwoordelijkheid.

Meer overtuigd van wederzijdse afhankelijkheid
In 2013 zijn Nederlanders zich meer dan in 2012 bewust van de wederzijdse afhankelijkheid in de wereld. Zo zien zij vaker dan in 2012 dat sommige kleding in Nederland zo goedkoop is omdat het gemaakt wordt door textielarbeiders in arme landen die weinig verdienen. Ook vinden Nederlanders meer dan in 2012 dat je, door de keuzes die je in het dagelijkse leven maakt, zelf een bijdrage kan leveren aan het oplossen van wereldproblemen.

Minder overtuigd van gelijkwaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid
Het bewustzijn onder Nederlanders over de wederzijdse afhankelijkheid in de wereld is dus gegroeid. Daar staat tegenover dat Nederlanders in 2013 minder overtuigd zijn van de gelijkwaardigheid van mensen wereldwijd. Zo vindt men vaker dan in 2012 dat men meer kans op een baan in Nederland moet hebben dan een Pool. Ook voelen Nederlanders zich in 2013 minder verantwoordelijk om zelf een bijdrage te leveren aan het oplossen van wereldwijde problemen. En vindt men vaker dan in 2012 dat de Nederlandse overheid zich alleen moet richten op problemen in Nederland.