10 meest gestelde vragen

 1. Wat is Stichting NCDO in één zin?
  NCDO bevordert mondiaal burgerschap in de Nederlandse samenleving door middel van onderzoek, informatie en events over mondiale thema’s en duurzaamheid.
   
 2. Wat doet Stichting NCDO? 
  NCDO is uitgever van OneWorld, hét multimediale journalistieke platform voor mondiaal denken en groen doen dat mensen verbindt met de wereld. Daarnaast geeft NCDO Samsam uit, educatief platform voor wereldwijze kinderen. Kaleidos Research doet onderzoek ten behoeve van de platforms en voor externe opdrachtgevers over mondiale thema's en duurzaam gedrag van Nederlanders.
   
 3. Wat is de missie van Stichting NCDO?
  NCDO levert voor Nederlandse burgers, bedrijven en overheden een bijdrage aan het inzicht in, de kennis over en betrokkenheid bij (de rol van Nederland bij) duurzame mondiale ontwikkeling.
   
 4. Wat is de visie van Stichting NCDO?
  NCDO gelooft erin dat goed geïnformeerde burgers in de huidige participatiesamenleving een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame wereld. Zodra je zicht hebt op de consequenties van je handelen en op beslissingen van maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en overheid, kun je andere, duurzame keuzes maken. Bijvoorbeeld over mondiale publieke goederen zoals milieu, grondstoffen, veiligheid, voedselzekerheid en de zorg hiervoor. NCDO genereert en ontsluit niet alleen kennis, maar ontwikkelt ook methoden om kennis over te dragen en toe te passen, zodat deze aansluit bij de behoeften van verschillende doelgroepen. We zijn daarbij steeds op zoek naar mogelijkheden om samen te werken en om waarde toe te voegen aan de inspanningen van anderen. Door verschillende typen activiteiten te ontwikkelen sluiten we aan bij allerlei sectoren en doelgroepen. We gebruiken hierbij een heel scala aan media en middelen zoals tijdschriften, lesmaterialen, online platforms, online en offline netwerken, events, competities, blogs en social media. 
   
 5. Wat betekent de afkorting NCDO?
  NCDO staat voor: Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling. Lees voor verdere achtergrond de Geschiedenis van NCDO.
   
 6. Hoe kan ik het werk van Stichting NCDO steunen? 
  Je kunt NCDO steunen door bijvoorbeeld: 
  - ​een abonnement op OneWorld te nemen
  - OneWorld Magazine los te kopen bij de AKO of Bruna 
  - een abonnement op samsam te nemen
  - Door middel van een schenking 
  - Door journalistieke innovatie in ontwikkelingslanden te steunen 
   
 7. Welke kennis heeft Stichting NCDO in huis?
  NCDO voert via haar afdeling Kaleidos Research onderzoek uit en stimuleert de meningsvorming over mondiale thema’s. Kaleidos Research onderzoekt hoe Nederlanders zich relateren aan de wereld en zich verhouden tot mondiale en duurzaamheidsvraagstukken.
   
 8. Kun je voorbeelden noemen van activiteiten van Stichting NCDO?
  Ja, dat kan. Vanuit de werkmaatschappijen OneWorld, Samsam en Kaleidos Research gebeurt er ontzettend veel. Een greep uit de activiteiten: 
  - Uitgave van het magazine en website OneWorld met 120.000 abonnees en 140.000 sitebezoekers per maand, over mondiaal denken en groen doen;
  - Events als de Pillowfight for Love, Eat This, Wet & Wild Waterfight en Damn Food waste.
  - Uitgave van het educatieve platform samsam (magazine en website) voor in totaal 550 duizend leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs; 
  - Onderzoek onder de Nederlandse bevolking naar kennis, houding en gedrag tegenover mondiale vraagstukken in de onderzoeksreeks 'Nederlanders en mondiaal burgerschap
  - De OneWorld Data Atlas die open data gebruikt om mondiale thema’s letterlijk in kaart te brengen.
   
 9. Wat kan ik doen voor betere wereld? 
  NCDO vindt dat iedereen een bijdrage kan leveren aan een duurzame en rechtvaardige wereld. Bijvoorbeeld door te doneren, door verantwoord te consumeren, door energie te besparen, door de politiek aan te spreken op coherent beleid of door als professional of particulier zelf actief te worden om armoede en onderontwikkeling aan te pakken. NCDO heeft verschillende activiteiten en platforms (zie vraag 8) waar mensen terecht kunnen: 
  OneWorld
  samsam
  Kaleidos Research
   
 10. Hoe kijkt Stichting NCDO aan tegen de millenniumdoelen?
  De millenniumdoelen (vooral de resultaten ervan) en de ‘post 2015-agenda’ zijn nog steeds actueel en vormen een belangrijk onderdeel van de kennis die NCDO verzamelt en verspreidt. Op OneWorld is alles te lezen over de stand van zaken van de huidige doelen en de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen, de SDG’s (sustainable development goals).